งานติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักสงฆ์พระธาตุจุฬามณีพระธาตุกล๊อมอโซ่ จังหวัดเชียงใหม่

งานติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 15Kw Hybrid off grid @iPOWER@ ใช้แผงโซล่าร์เซลล์ 400W x 27 แผง แบตเตอร์รี่ VOLTA 200AH แบบเทอร์โบล่าร์ x 12 พร้อมตู้ควบคุม AC, DC, BATTERY, GROUND งานติดตั้งระบบมาตร์ฐานเรียบร้อยสวยงาม ใช้กับ ปั้มน้ำ 3 แรงม้า 27 ใบพัดและใช้งานในวัดทั้งหมด