บริษัท เจดีเค เอ็นเนอร์จี เอ็นจิเนียริ่ง

JDK ENERGY ENGINEERING CO.,LTD

โดย  ว่าที่ ร.ต.เจษฎา  คำแสน (กรรมการผู้จัดการ)

217/14 หมู่ที่ 4 ต.มะเขือแจ้  อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

โทรศัพท์. 085-9825282

Email. [email protected]

Line ID : mike_jdk0859825282