รับติดตั้ง โซล่าเซลล์เชียงราย อันดับ 1 ของไทยต้อง JDK ENERGY

บริการออกแบบและติดตั้ง โซล่าเซลล์เชียงราย ทั่วทุกตำบล

เราคือบริษัทรับติดตั้งระบบ โซล่าเซลล์เชียงราย หรือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า เรายินดีให้คำปรีกษาออกแบบระบบให้เมาะสมกับลูกค้า ทางเรารับติดตั้งโซล่าเซลล์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ใดของจังหวัดเชียงรายเราก็สามารถไปติดตั้งให้ลูกค้าได้ถึงที่

ผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์เชียงราย อำเภอแม่สาย

งานระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Hybrid off grid 10kw ใช้แผง โมโน 430w x 24 แผง แบตเตอรี่เจล 200Ah x8 ตู้ควบคุมแบบใหม่ มีระบบ IOT AC,DC และ ATS มี power meter ทั้ง 2 แหล่งจ่ายไฟฟ้า งานติดตั้งมาตรฐานสวยงามและใช้งายได้จริง

บริการติดตั้งและออกแบบโซล่าเซลล์ของเรา

เรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้าน พลังงานทดแทน โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ไว้คอยบริการทั้่งก่อนและหลังการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์อีกด้วย  เพื่อให้การปรึกษาและออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

 • ระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด
 • ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด
 • ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริด
 • โซล่าเซลล์ชุดนอนนา
 • ระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าปั๊ม
 • ระบบไฟแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์
 • ระบบไฟไถนน ไฟรั่ว โซล่าเซลล์ เปิด/ปิด อัตโนมัติ
 • ระบบโซล่าเซลล์สำหรับรถไฟฟ้า
 • ชุดโซล่าเซลล์ สำหรับการเรียนรู้  ทดลองเพื่อการศึกษา

พื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์เชียงราย

 • อำเภอเมืองเชียงราย
 • อำเภอเวียงชัย
 • อำเภอเชียงของ
 • อำเภอเทิง
 • อำเภอพาน
 • อำเภอป่าแดด
 • อำเภอแม่จัน
 • อำเภอเชียงแสน
 • อำเภอแม่สาย
 • อำเภอแม่สรวย
 • อำเภอเวียงป่าเป้า
 • อำเภอพญาเม็งราย
 • อำเภอเวียงแก่น
 • อำเภอขุนตาล
 • อำเภอแม่ฟ้าหลวง
 • อำเภอแม่ลาว
 • อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 • อำเภอดอยหลวง