งานติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ HYBRID OFF GRID ขนาด 4000w – 15000w

งานติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ HYBRID OFF GRID ขนาด 4000w, 5000w, 8000w, 10000w, 15000w ผลงานการติดตั้งแต่ละที่ครับ เน้นเรียบร้อยสวยงาม ทนทาน ใช้งานได้จริงตามที่ตกลงกันไว้ ถ้าใช้ขับปั้มน้ำไม่มีแรงตกอ่อนตามแดดครับ น้ำจะออกเท่ากันสม่ำเสมอ สามารถใช้กับเครื่องปรับอากาศ เครื่องเชื่อมโลหะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ตามการออกแบบ แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ถึง 10 ปี แผงที่ทางเราใช้จะเป็นแบบโมโนครับ ให้พลังงานสูงแม้แดดน้อย

งานติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักสงฆ์พระธาตุจุฬามณีพระธาตุกล๊อมอโซ่ จังหวัดเชียงใหม่

งานติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 15Kw Hybrid off grid @iPOWER@ ใช้แผงโซล่าร์เซลล์ 400W x 27 แผง แบตเตอร์รี่ VOLTA 200AH แบบเทอร์โบล่าร์ x 12 พร้อมตู้ควบคุม AC, DC, BATTERY, GROUND งานติดตั้งระบบมาตร์ฐานเรียบร้อยสวยงาม ใช้กับ ปั้มน้ำ 3 แรงม้า 27 ใบพัดและใช้งานในวัดทั้งหมด