บริการของ JDK Energy Engineering

บริการของ JDK Energy Engineering

บริษัทของเราท รวมรวมผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ติดตั้งระบบแสงสว่าง โดยวิศวกรและทีมงานผู้เชียวชาญระบบไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า และไฟฟ้าแรงต่ำ ติดตั้งตู้คอนโทรล ระบบกราว์ด ระบบสื่อสาร ระบบเตือนภัย และระบบรักษาความปลอดภัย ทุกชนิดทั้งในและนอกอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วไป ซึ่งมีการให้บริการหลักๆ ดังนี้

 • บริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
  ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ำ
  ออกแบบ – คำนวณ ความต้องการในการใช้ไฟ
  ประกอบและติดตั้ง ตู้สวิทช์บอร์ด
  ตรวจสอบระบบไฟฟ้า Thermo Scand
  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
  ติดตั้ง โคมไฟ ระบบแสงสว่าง
  เดินสายไฟฟ้า ภายในโรงงาน
  ตรวจเช็ค ACB
  บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า
  ที่ปรึกษา ระบบประหยัดพลังงาน
 • รับเหมาก่อสร้างอาคาร (Construction)
  ออกแบบ, ประมาณราคา, ขออนุญาตปลูกสร้าง
  โครงสร้าง, หลังคา, พื้น, ผนัง, ฝ้า, กระจก, งานสี
  งานระบบ, ไฟฟ้า, ประปา, แอร์, สุขาภิบาล
 • บริการติดตั้งระบบปรับอากาศ (Air-Condition System)
  ระบบเครื่องปรับอากาศ VRV
  ติดตั้งระบบปรับอากาศ Chiller
  ติดตั้งแอร์ Package water coolsed
 • บริการติดตั้งระบบโซล่าเซล์ ครบวงจร