บริษัท เจดีเค เอ็นเนอร์จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

                  บริการรับติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งระบบ ซึ่งงานรับเหมาไฟฟ้า อันประกอบไปด้วย งานรับเหมาเดินสายไฟ งานรับเหมาไฟฟ้าเมน งานรับเหมาไฟฟ้าโรงงาน งานรับเหมาระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม รับเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง งานรับเหมาไฟฟ้าในอาคาร รับเหมางานไฟฟ้าแรงสูง-ไฟฟ้าแรงต่ำ งานติดตั้งระบบตู้คอนโทรล ตู้ไฟฟ้า ตู้ MDB งานรับเหมาไฟฟ้าบัสดักส์ (Bus Duct), บัสเวย์ (Bus Way) หรือรับเหมาไฟฟ้าอาคารสูง  และระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัย ต่างๆ ซึ่งทางเรานอกจากเป็น บริษัทรับเหมาไฟฟ้าโดยตรงแล้ว บริษัทฯ ยังเพิ่มเติม งานรับเหมางานทาง Network ด้วย อาทิ งานรับเหมาเดินสายแลน (เดินสายLAN) ระบบเซิร์ฟเวอร์ รับย้ายเซิร์ฟเวอร์ (Server) รับเหมาเดินสายไฟเบอร์ออฟติก (สายFiber Optic) และรับติดตั้งกล้องวงจรปิด  เป็นต้น
บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรและช่างไฟฟ้าที่มีทักษะและประสบการณ์ทางด้านงานระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะ พร้อมทั้งช่างฝีมือ ที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน จุดมุ่งหมายของบริษัท คือการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ทั้งในขณะดำเนินงาน และ บริการหลังการขาย เพราะเรา “บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจ”